Αφαιρέσαμε ένα αρχέγονο βάρος…

“Μέσα από τις συνεδρίες αφαιρέσαμε ένα αρχέγονο βάρος, που πριν δεν γνώριζα πόσο μεγάλο ήταν και σε πόσο χώρο κυριαρχούσε. Με την πάροδο του χρόνου, ο νέος κενός χώρος προσέλκυσε ανθρώπους και πράγματα που είχαν μεγαλύτερη ουσία και νόημα για μένα”

Κατερίνα Γ.

error: Content is protected !!