Οδοιπορικό στο Περού | 2022

The initiation of the 4 (tawanti)

A Paqo initiation in Peru 2022 Tawanti in the outskirts of Cusco.

error: Content is protected !!