Σαμανικές Συνεδρίες

Οι Σαμανικές Συνεδρίες είναι διαθέσιμες Πέμπτη & Σάββατο online είτε δια ζώσης στην  Αγ. Παρασκευή, The Healing Partners, Παπαρρηγοπούλου 47, Τ.Κ. 153 43. 

Κόστος επένδυσης: 50€/ώρα

Hampe Khuya

Οι συνεδρίες Hampe Khuya είναι διαθέσιμες Τρίτη, Παρασκευή & Σάββατο.

Οι συνεδρίες μπορούν να γίνουν είτε online,  είτε διά ζώσης στην Αγ. Παρασκευή, The Healing Partners, Παπαρρηγοπούλου 47, Τ.Κ. 153 43.  

Διάρκεια 50 λεπτά | Κόστος επένδυσης: 40€ (Σάββατο: 50€)

Chaupi Khuyas

Αυτή η θεραπεία διαρκεί 1 ώρα περίπου. Μπορεί να γίνει κατ’ ιδίαν και εξ αποστάσεως. Με τηλεφωνικό ραντεβού ή μέσω on line πλατφόρμας (viber, whatsapp, zoom, fb messenger).

Διάρκεια 50 λεπτά | Κόστος επένδυσης: 40€

error: Content is protected !!