Σαμανικές Συνεδρίες | Shamanic Sessions

Οι Σαμανικές Συνεδρίες είναι διαθέσιμες Πέμπτη & Σάββατο online είτε δια ζώσης στην  Αγ. Παρασκευή, The Healing Partners, Παπαρρηγοπούλου 47, Τ.Κ. 153 43. 
Κόστος επένδυσης: 50€/ώρα

Shamanic Sessions are available on  Wednesday & Saturday. 
A session’s price is 50 euros per hour. During the session you will need to be in a private space and time where you can be quiet, relaxed and feel safe. We will meet on line in whatsapp, fb messenger, or zoom.
Payment must be done in advance by Paypal or bank transfer as a minimum amount of 50 euros and the rest right after the end of the session. Contact me for details.

Hampe Khuya

Οι συνεδρίες Hampe Khuya είναι διαθέσιμες Τρίτη, Παρασκευή & Σάββατο. 
Οι συνεδρίες μπορούν να γίνουν είτε online,  είτε διά ζώσης στην Αγ. Παρασκευή, The Healing Partners, Παπαρρηγοπούλου 47, Τ.Κ. 153 43.  
Διάρκεια 50 λεπτά | Κόστος επένδυσης: 40€ (Σάββατο: 50€)

Hampej Khuya sessions are available on Tuesday, Friday & Saturday. 
Duration approx. 50 minutes price 40 euros (Saturday 50€).
Payment prior to the session by Paypal or Bank transfer.
Contact me for detail.

Chumpi Khuyas

Αυτή η θεραπεία διαρκεί 1 ώρα περίπου. Μπορεί να γίνει κατ’ ιδίαν και εξ αποστάσεως. Με τηλεφωνικό ραντεβού ή μέσω on line πλατφόρμας (viber, whatsapp, zoom, fb messenger).
Διάρκεια 50 λεπτά | Κόστος επένδυσης: 40€

This session last for an hour. It can be done in person or by distance. Over a phone call, or through a platform online  (viber, whatsapp, zoom, fb messenger). For the Paqos the best days for healing are Tuesdays and Fridays. 
Duration 50 minutes | Price: 40€

error: Content is protected !!